Határonkívül

Határokon át, földön, vízen, levegőben

Hamarosan tojik a nyúl. Közeleg a húsvét!

2015. március 14. 07:29 - SodalisO

Az ünnep közeledtével nem árt átnézni a fontosabb tudnivalókat,/főleg ha belebotlunk egy riporterbe, aki felteszi nekünk a felettébb kínos kérdést, mit is ünneplünk húsvétkor?/

 nyul.jpg


Na és? Szerintem ez így húsvét előtt teljesen természetes.
gifi.gif

A húsvéti tojásnak is készülnie kell valahogy! Ugyanez a dolog rajz formájában már régen létezik
és kering a neten, mint a húsvéti tojás "gyártási folyamata".Nos, komolyodjunk meg és nézzük, mi lenne a helyes válasz a képzelt riporterünknek.

Miért tojik tojást a nyúl?

Az, hogy a húsvéti tojást a nyúl tojja, egy olyan különleges hagyomány, mely fordított utat járt be: a városi kultúrából került a népszokások közé. Eredetére többféle magyarázat van, melyek közül a legvalószínűbb, hogy az egésznek valójában egy félreértés az oka. A XVI. században egyes német földesuraknak alattvalóik kötelező szolgáltatásként gyöngytyúkot vittek tojásaival együtt, az országban máshol viszont a nyúl volt a szokás. A gyöngytyúk német nevének rövidítése nagyon hasonlít a német nyúl szóra (Hasl és Hase) – e keveredésből kapcsolódott össze a húsvéti nyúl és a tojás.

 

                                                        Húsvéti szimbólumok

 

Barka  barka_04.jpg

A barka bolyhos virágainak különleges gyógyerőt tulajdonítottak a régiek. Ha a családi tűzhelybe dobták, megóvta a házat a bajoktól, lenyelve pedig gyógyszerként elmulasztotta a torokfájást.

Bárány   husvet.jpg

A legősibb húsvéti jelkép a bárány. Eredete a Bibliában keresendő. Az ótestamentumi zsidók az Úr parancsára egyéves hibátlan bárányt áldoztak, s annak vérével bekenték az ajtófélfát, hogy elkerülje őket az Úr haragja. A húsvéti bárány Jézust is jelképezi. A Bibliában Krisztus előképe volt az a bárány, amelyet a zsidók Egyiptomból való kimenetelük alkalmával ettek, és amelyet nap mint nap feláldoztak a jeruzsálemi templom oltárán.

Az Újtestamentumban Jézus Krisztus az emberiség váltságára jött a földre: "Krisztus a mi bárányunk, aki megáldoztatott érettünk".

Nyúl  husveti_nyul_2-647x246.jpg

A másik húsvéti állat, a húsvéti nyúl megjelenésének magyarázata már jóval nehezebb. Az ünnep termékenységgel kapcsolatos vonatkozásában magyarázat lehet a nyúl szapora volta. Mivel éjjeli állat, a holddal is kapcsolatba hozható, amely égitest a termékenység szimbóluma. Nyúl és tojás ősi kapcsolata a kutatók szerint a germán hagyományok alvilági istennőjének legendájában jelenik meg: eszerint a nyúl eredetileg madár volt, s az istennő haragjában négylábú állattá változtatta. E különös tulajdonságú állat hozzánk is német közvetítéssel került, de kialakulását homály fedi.

Az is lehet, hogy tévedésről van szó, mert régen egyes német területeken húsvétkor szokás volt gyöngytyúkot ajándékozni tojásaival együtt. A gyöngytyúk német neve Haselhuhn, röviden Hasel. A félreértés abból is eredhet, hogy németül a nyúl neve Hase. Mindenesetre a tojáshozó nyúl igen népszerűvé vált, a múlt század végén a képes levelezőlapok elterjedésével igen sokfelé eljutott.

A tojáswww_tvn_hu_cdee7a2a69f8180dc4f95d3165361464.jpg

A tojás az élet újjászületésének, a termékenységnek legősibb jelképe. Bármilyen kicsi is, képes a világegyetem nagyságát s az élettelenből az élőbe való átmenet rejtélyét jelképezni.

Fontos szerepe van a húsvéti étrendben is, de a tojások színezése, díszítése is régi korokra nyúlik vissza. A leggyakrabban használt szín a piros, magyarázatát a színek mágikus erejébe vetett hit adhatja. A pirosnak védő erőt tulajdonítottak. A tojások piros színe egyes feltevések szerint Krisztus vérét jelképezi. A tojásfestés szokása, s a tojások díszítése az egész világon elterjedt.

A tojásfestés népszokásként elsősorban Kelet-Európában maradt fenn a XXI. századig. Eredetileg egyszínűek voltak, pirosas színüket növényi festőanyagoktól kapták. Erre szolgált a vöröshagymahéj, a börzsöny, a bíbortetű. Később kialakultak a feliratos tojások. A díszítést viasszal "írták" a héjra, melyet festés után lekapartak. Lehetett a szöveg név, üzenet, esetleg a keresztény jelképek valamelyike. A minták ismerői tojásfestéssel foglalkozó asszonyok voltak, akiktől a lányok megvásárolták azokat.

Magyarországon a festett, díszített tojás ajándékozása elsősorban a húsvéti locsolkodáshoz kapcsolódik. A díszített tojások festésének formái, a minták elrendezése tájegységenként változott. A nálunk leggyakrabban használt minták geometrikusak. A tojást hosszanti vonalakkal két, majd négy mezőre osztották. A hosszanti vonalak számának növelésével 16 mezős osztás is van, de igen ritkán. Ezt a művészetet rámázásnak nevezik. Az így kialakított, majdnem háromszögletű mezők alkotják a geometrikus vagy virágdíszítés kereteit. Néha az osztóvonalakon is díszítenek. A díszítmények lehetnek: tulipános, fenyőágas, rózsás, almás, stb. A díszített tojás neve hímes tojás, s magát az eljárást tojáshímzésnek nevezik.

Különböző tojásgyűjtő népszokások vannak, melyek célja, hogy a legények minél több tojáshoz jussanak a tojásjátékokhoz. Egyik ilyen játék például a Kecskemét környékén ismert tojásütés, tojáskoccintás. Ketten egymással szemben állva a tojásokat egyre erősebben összeütögetik, s az nyer, akié épen marad. Másik játék a tojással való labdázás. Úgy tartották, hogy aki a feléje dobott tojást elejti, még egy esztendeig nem leli meg a párját.

Romániában a látogatók vitték a gazdának a tojást, megütögették vele, s közben köszöntést mondtak: "Krisztus feltámadott." Voltak azonban különleges felhasználásai is a tojásnak. Igen sok helyen szerepeltek a tojások, mint szerencsét hozó amulettek.

A görögök azt a tojást, melyet a tyúk először tojt nagypénteken, varázserejűnek tartották.

Német hiedelem szerint, húsvét reggel egy tojáson átnézve meg lehet látni a benne táncoló bárányt.

Jóslásra is használták a tojást: ha nagypéntek éjjelén feltörték, s egy pohár vízbe csurgatták, a formája megmutatta, milyen lesz a jövő évi termés. Volt, ahol a lányok tojáshéjat tettek a küszöbre húsvét előtti este, hogy megtudják, mi lesz a férjük foglalkozása. Ugyanaz lesz, mint az első férfié, aki belép a házba.

A tojás, a belőle kikelő madárral, a sírjából feltámadó Krisztust is jelképezi, amellett, hogy a termékenység ősi jelképe is. A téli időszak utáni első tojások éppen húsvét idejére estek, valószínűleg ezzel függ össze, hogy az emberek a tavasz érkezése feletti örömüket a tojások kifestésével, hímzésével fejezték ki.

 

                                              A húsvét mint tavaszhozó ünnep

 

Maga húsvét március 22. és április 25. közé esik és két napig tart.

húsvéti ünnep neve különböző nyelveken más és más eredetre tekint vissza. A magyar “húsvét” szó az azt megelőző időszak, a nagyböjt lezárulását jelzi és ezen a napon szabad először húst enniEzt a 40 napos böjtöt Jézus sivatagban töltött időszakára emlékezve tartják meg a hívő emberek.

húsvét héber neve pészah, vagyis az elkerülés ünnepe. A bibliai tíz csapás közül a zsidó népnek az utolsót, vagyis az elsőszülöttek halálát nem kellett elszenvedniük, mivel házaikat egy bárány vérével jelölték meg, ezért elhagyhatták Egyiptom területét. A pészah első napján az Egyiptomból való kivonulásra, utolsó napja pedig a Vörös tengeren való átkelésre emlékeznek meg.

keresztény vallás hívei húsvétkor Jézus Krisztus feltámadását ünneplik. A húsvét a legrégibb keresztény ünnep, ezáltal a legjelentősebb is az egyházi ünnepek közül.

A Húsvét a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe. Jézus feltámadását ünneplik mindenhol a templomokban. A történet szerint két nappal előtte, pénteken, feszítették keresztre őt a római katonák, azzal gyanusították, hogy forradalmat indíthatott volna a tanitásaival és hogy ő akart lenni a király. Ezért csúfságból tövis koronát tettek a fejére, kezét, lábát odaszegezték a kereszthez és a feje fölé odatűztek egy papirt, amin ez állt: I.N.R.I. - Iesus Nazarensis, Rex Iudeae. Magyarul: Názáreti Jézus, Judea királya. Szegény, meg is halt néhány órán belül, a családja eltemette, zsidó szokás szerint egy barlangot ásva a domboldalba az Olajfák Hegyén és egy nagy, nehéz kővel takarták be a sírt. Lévén, hogy másnap szombat volt és olyankor a tizparancsolat szerint pihenni kell, a családja és a tanitványai csak vasárnap mentek ki megint a sírhoz. De mit találtak ott...!? Üres volt a gödör! Egy angyal állt mellette és azt mondta a gyászolóknak: "Nincs már itt, mert feltámadt!"

 

húsvéti időszak egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel is. Ennek tiszteletére már az ókorban is hatalmas, több napig tartó ünnepségeket tartottak.

 

Virágvasárnapon (a húsvétot megelőző vasárnap) Jézus Jeruzsálembe való bevonulását ünneplik, nagycsütörtök az Olajfák-hegyén történt elfogatását idézi, nagypénteken Pilátus ítéletére és Krisztus keresztre feszítésre emlékeznek meg. Nagyszombat este körmeneteket tartanak Jézus feltámadásának tiszteletére, tűzszentelés és keresztvíz-szentelés is szokás ezen a napon.

Húsvétvasárnap délelőtt világszerte szentmiséket és istentiszteleteket tartanak. Az ételszentelés hagyománya is ehhez a naphoz kötődik. A húsvéti bárány Jézus áldozatát, a bor Krisztus vérét, tojás pedig az újjászületést jelképezi. A húsvéti tojás ajándékozása több országban országban ezen a napon történik.

Húsvéthétfőn számos népszokás és hagyomány él, ezek közül legelterjedtebb a locsolkodás és a piros, hímes tojások ajándékozása./ A húsvéti locsolkodás mára eggyé vált az alapos berúgással, pedig ennél jóval mélyebben gyökerező eredete és hagyományai vannak, amiket mindenki érdemes lenne ismernie./ A tojásfestés szokása és a tojások különféle díszítése az egész világon elterjedt.

A mondák szerint a húsvéti locsolás eredete Krisztus feltámadására vezethető vissza. A történet szerint a Jézus sírját őrző katonák igyekezték víz locsolásával távol tartani azokat az asszonyokat, akik a feltámadást észlelték, illetve a későbbiekben hirdették.
Egy másik legenda a víz tisztító hatására, a keresztelésre enged következtetni, amit évszázadokkal korábban a tavaszi időszakban tartottak az emberek. 
Bár a keresztény vallás az egész világon elterjedt, a húsvéti locsolkodásnak leginkább csak Közép-Európában jutott szerep.locsolkodasvodorrel.jpg
Évszázadokra nyúlik vissza hazánkban a locsolkodás hagyománya, amit számtalan szokás színesített. Korábban tradíció volt, hogy csak azt a lányt lehetett meglocsolni, aki már eladósorba került.
Az a fiatal hölgy, akit senki sem locsolt meg, „elhervadt”, míg aki bőrig ázott, igencsak kívánatos feleségjelöltnek számított.
Húsvéthétfőn nem csak a nőkről, hanem a férfiakról is kiderült, melyikőjük kelendő igazán, ugyanis a hímes tojás ajándékozása előtt a lányok virágot tűztek választottjuk zakójára.
Az a fiú, akinek a legtöbb és legszebb virág díszelgett a kabátján, ugyancsak nagy népszerűségnek örvendett.

Megváltozott hagyomány

Míg korábban igen nagy hagyománya volt a locsolkodásnak, addig napjainkra egyre inkább csak a kisebb-nagyobb falvakra jellemző a tradíciók tisztelése.
Mostanság sokkal jobban előtérbe került a kölnivel való locsolkodás, amit viszonzásként már nem a jól megszokott ajándék, a hímes tojás, hanem általában pénz és alkohol követ.
Mire figyelj, ha locsolni mész?

A locsoláshoz már régóta hozzátartozik a versmondás. Sokan ezt cikinek tartják, s ha te is így gondolkodsz, akkor inkább ne menj locsolni, mert nem túl szép dolog valakire szó nélkül ráborítani egy fél flakon kölnit.

A locsolóversek sem véletlenül fejeződnek be legtöbbször a „szabad-e locsolni” kérdéssel, ugyanis illik megkérdezni, hogy a kiválasztott hölgy engedélyezi-e a procedúrát, és ha igen, hova szórhatod a kölnit
Nézzünk egyet kicsit más stílusban:
 "Kék erdőbe jártam 
 Zöld ibolyát láttam, 
 Holnap megyek szemészetre."


 

 

33 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://hataronkivul.blog.hu/api/trackback/id/tr227266801

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

rezsöatya 2015.03.14. 08:24:40

Ismerem ezt a tyukot, nagy ceda, mindenkivel osszeall...! :-)))

i.imgur.com/O1X8r.gif

rezsöatya 2015.03.14. 08:40:37

Es hogy komoly dolgot is emlitsek: a Fulop Szigeteken mai hagyomany, hogy az elhivatottat valoban keresztre feszitik.
Korabban lattam egy filmet errol, most megtalaltam. Eros idegzetueknek!

youtu.be/HTWNovMhxHM

SodalisO · http://hataronkivul.blog.hu/ 2015.03.14. 08:45:37

@rezsöatya: ez kész, szobára.....ahhh akarom mondani ólra ment ...mi ebből a tanulság ? Minden tyúkkal vigyázni kell!

Az One the spot filmjeit imádom, mindet láttam. Ez is egy döbbenetes riport volt....számomra érthetetlen kultúra, felfoghatatlan vallási fanatizmussal...nagyon távoli /tőlem legalábbis /

NomádMatyi · http://turkesztantajmz.blog.hu/ 2015.03.14. 11:51:02

köszi a kimerítő húsvét bemutatást ... bevallom, mindig elfelejtem ezeket a "technikai" részleteket

pár éve én is beszüntettem a locsolást ... egyfelől szomorú, hogy cikivé válik, nem? másfelől meg nem érdekel :D

@rezsöatya: :)))

majd a videót is megnézem

2015.03.14. 15:27:28

@DavidT: Nem locsolkodsz?? Csalódtam benned DD. Amúgy aki engem akarna valami büdös szarral meglocsolni azt úgy rúgnám seggbe hogy kerengene a föld körül DD

2015.03.14. 15:28:25

A posztot meg nem volt időm elolvasni, bocs, 2 nap múlva már lesz rá időm

NomádMatyi · http://turkesztantajmz.blog.hu/ 2015.03.14. 15:35:03

@Turchi: de lefikázni engem volt időd mi??! :P :D

egy darabig család még erőltette képzeld, de aztán ragaszkodtam hogy NEM

akkor a családod hímneműi egyáltalán nem locsoltak, locsolnak? vagy csak vödör vizzel? :D de elhiszem hogy nem akarsz valami büdös szart

2015.03.14. 15:37:23

@DavidT: Vannak dolgok amire időt kell keríteni DD. Mi nem locsolkodunk. Még gyerekkoromban volt talán de az sem sokáig. Különösebben nem is tartjuk ünnepnek.

NomádMatyi · http://turkesztantajmz.blog.hu/ 2015.03.14. 15:41:18

@Turchi: :D

na én sem nagyon ünneplem, szóval nekem mindegy ... gondolhatod hogy böjtölni sem böjtölök :D

cougarcat 2015.03.14. 16:34:58

Koszi az ismertetot. A Husvet a kedvenc unnepem meg most is... talan azert mert ez egyben a jo ido es kerti szezon eljovetelet is jelzi. Na meg ujfent jokat lehet enni, "legalisan", mondhatni muszaj, nem kell magyarazkodni, csak sut-foz az ember aztan 4 napig tomi a fejet.

Otthon a nagyszuleim falujaban gyult ossze a csalad Husvetkor. Nagypapam a Karacsonykor vett narancsokbol (ritkasag volt akkor es csak ebben az idoszakban arultak) csinalt narancslikort, diolikor meg amugy is volt, amit szinten o csinalt. Rogton reggel mindenkit korbekinalt egy kupicaval. :) Husvet hetfon a ferfiak szodasuveggel kergettek minket. Aztan egesz nap jottek a locsolkodok.... falun ez szamon volt tartva, elvart volt a locsolas es meg a locsolkodas is. Legolcsobb kolnivel mert arrafele nem volt parfum (es Pesten se sokan engedhettek meg maguknak.) Nagymamam kertje tele jacinttal, aranyesovel... Aztan nem tudom melyik nap, volt a faluban a kormenet. Ez valami katolikus szokas. Valaki vitte a keresztet a templombol, utana az eneklo falu.... fel a kalvaria dombra. Nagymamam sutott svab kalacsot, ami egy oriasi perec alaku kalacs es nagyon finom. Sajnos a receptet nem oriztuk meg. :(

Itt van 4 napos unnep, csokitojas, csokinyul, tojas kereses (Easter egg hunt), hot cross buns (mint a puffancs) ,sult sonka, pulyka vorosafonya martassal, barka (pussy willow) festett tojassal (ukranoktol vettek at). Az uzletek rakattantak erre az unnepre is kb. egy evtizede, ha valaki nagyon akar penzt kolteni akkor vehet husveti dekoraciot, mindenfele pasztell szinekben (fuj). Nekem elo nyuszim van, mert jon egy szurke mezei nyul a kertembe..... garazdalkodni.

cougarcat 2015.03.14. 16:45:09

Az elso kep....... Interracial Sex! Kinky!! :))

@DavidT: Bojt? Tenyleg! Lekvaros kenyeret evett nagymamam a dinom danom elott - de tolunk pestiektol nem varta el...

@NagyságosSodalisO [eng]: Mostantol mas szemmel fogom nezni a tyukokat. :)))

@rezsöatya: Nem mertem megnezni, nem mindig vagyok eros idegzetu. De eszembe jutott hogy itt a filipinok csinaljak a kormenetet....

@Turchi: Most elkepzeltem ahogy a szudaniak sorban allnak a hazad elott hogy meglocsoljanak, ki tudja mivel... Az altalad leirtak alapjan csakis valami buzlo ize lehet, ne hagyd magad! :)) Amugy meg a muzulmanoknak is van valami unnep ilyenkor?

rezsöatya 2015.03.14. 18:40:14

@DavidT: Ja! Csak azert regel, hogy trollkodjon. Ismerem ezt a fajtat... :-)

rezsöatya 2015.03.14. 18:44:54

@cougarcat: szepen leirtad... aranyeso es jacint... ma epp kerteszkedtem. Holnap lefotozom ezeket!

cougarcat 2015.03.14. 19:42:54

@rezsöatya: OK, varom a fotot! Nalam most feher jacint viragzik az aranyeso korul es mar kinyiloban van a kek gyongyike. Imadom a tavaszt - nana, jobb mint a tel, es a nyarhoz vezet. :)

NomádMatyi · http://turkesztantajmz.blog.hu/ 2015.03.14. 19:44:57

@cougarcat: milyen rendes hogy tőletek nem várta el!

de ideges lennék ha valaki rám akarná ezt kényszeríteni :D

@rezsöatya: most már én is :D

cougarcat 2015.03.14. 19:56:25

@DavidT: Hat tudod, ez erdekes.... nem azert mert az en nagymamam volt es hogy imadtam (de azert persze, lol)... de a kepzesi szintjehez, korulmenyeihez kepest egy erzelmileg rendkivul intelligens asszony volt. Negy elemibe jart, ott foleg katekizmust tanult. En nem vagyok a vallasi oktatas hive, hacsaknem kulonoraban van ez, mert valakinek olyan a beallitottsaga. De attol fuggetlenul hogy a nagymamamnak ez volt az osszes iskolazottsaga, es raadasul meg ez is szinte csak egyhazi volt, egy magasan funkcionalo, igen kedvelheto emberre valt. Azt gondolom hogy a Kadar korszakban o orult hogy a vallasat gyakorolhatta, es ez neki eleg volt, na meg az, hogy a csalad ott volt korulotte, ot ez tette boldogga. Nem zavarta, hogy nekunk mas a vilagnezetunk, a szocializmus se erdekelte, pedig nem szerette (foldjeik allamositasa, svabok kitelepitese, puskatussal veres, stb.). Szoval igen jo termeszete volt, amit sajnos en nem orokoltem. :)

cougarcat 2015.03.14. 19:58:56

@cougarcat: "Negy elemibe jart, ott foleg katekizmust tanult"

Nem volt lehetosege tanulni, mint lany gyereknek a haztartasban kellett segiteni 4 elemi utan. Csak tanuljon meg irni, olvasni, imadkozni, aztan mar dolgozhatott is. A legkisebb fiugyerek lett iskolazva.

NomádMatyi · http://turkesztantajmz.blog.hu/ 2015.03.14. 20:04:58

@cougarcat: ez nagyon szép, és szerencse hogy igy alakult ... a körülményekhez képest a legtöbbet hozta ki magából

egyik nagymutterom ugyanígy nem volt egy nagy kádár támogató ... és hajlamos a történelem ferdítésre ("nem járhatott templomba" ... de egyébként bőven rendszerváltás után "tért meg", szóval eleve butaságokat beszél)

és néha bedobja hogy konfirmálnom kéne meg ez az, de szerencsére a szüleim sem erőltetik a témát, így simán elhajtom szegényt ezzel a témával :D

cougarcat 2015.03.14. 20:25:32

@DavidT: Nem tudom hogy mashol hogy volt, de ebben a faluban nem volt problema a templomba jaras, es az egesz kozosseg a katolikus templom korul szervezodott. Igaz ez a falu a jugo hatar mellett volt, a vegeken.

NomádMatyi · http://turkesztantajmz.blog.hu/ 2015.03.14. 20:29:18

@cougarcat: a végeken :D

na az én nagymutterom faluja elég közel volt budapesthez, és igen, az 50es években nem lehetett templomba járni, de utána simán (sőőt, ő még konfirmált is, ami szerintem az 50es évekre esett)

dehát az emlékek elhalványulnak, vagy éppen kiszíneződnek ... demagógia, ferdítés áldozatává válnak ... előfordul :D

SodalisO · http://hataronkivul.blog.hu/ 2015.03.14. 21:27:46

@cougarcat: Emlékszem...az én apukám tanító volt és hát a tantestületben az igazgató részéről elég nagy volt a nyomás, hogy minden pedagógus lépjen be a pártba....:-) Szegény , tiltakozott ezerrel, nem hagyták, ment a győzködés tovább, ő meg berágott és egy lemezollóval kettévágta a pártkönyvet amit alá akartak vele íratni.
Persze , egyébként is volt sok problémája, mert miután mi szemben laktunk a falu nagy templomjával, rendszeresen beszökdöstünk mikor mise volt, nem számított, hogy épp nyáron, fürdő ruhában vagy épp miniszoknyában voltunk....ott röhögcséltünk a hátsó sorban az öregeken meg csúfoltuk és utánoztuk őket ahogy énekelték a szent nótákat....Na persze, minden egyes templomi akciónk után szegény fater be volt hívatva az igazgatói irodába elbeszélgetésre....:-)) /Gondolom, azt hitték vallásosságra neveltek bennünket, az meg anno nem fért össze a szocialista erkölccsel./

cougarcat 2015.03.14. 22:04:02

@NagyságosSodalisO [eng]: " nem számított, hogy épp nyáron, fürdő ruhában vagy épp miniszoknyában voltunk....ott röhögcséltünk a hátsó sorban az öregeken meg csúfoltuk és utánoztuk őket ahogy énekelték a szent nótákat...."

Hehe, ezt nagyon el tudom kepzelni! :)

Van egy papos sztorim... 2004-ben a ferjemmel epp latogatoban voltunk otthon, es persze megtettuk a szokasos zarandokutat az oregekkel egyutt a regi faluba (varosba bekoltoztek mar akkorra). Felotlott hogy menjunk be a templomba, mert ott van a nagymamamnak egy himzett teritoje. De mivel napkozben zarva volt, igy elmentunk oda ahol a pap lakott (van erre a hazra valami szo). Epp ebedido volt.. csengettunk, jon ki az atya, torolgeti a morzsakat az arcarol... es az egyik kezeben egy jeghideg cseppekkel boritott felig tele sorosuveg! :) Jopofa volt, viccelodott ezen, lathatoan nem keszult arra hogy idegenek allnak majd az ajto elott.... :)) Ja, aztan megkaptuk a kulcsot es megneztuk a "hires" teritot. :)

SodalisO · http://hataronkivul.blog.hu/ 2015.03.14. 22:49:16

@cougarcat: paplak..vagy parókia volt a neve nálunk...

Hehe igen, édes pofa lehetett. javasolnám neked, hogy nézd meg a Rátóti legényanya című magyar filmet.
Abban is van egy pap/Horváth József/, a falu papja, természetesen a "vezérkar" része. A falu rendőre, párttitkára,tanácselnöke, orvosa, igazgatója,postamestere és a fő tűzoltó parancsnok mellett. Halálos jó film, könyvben is kiadták. Bár könnyen lehet, hogy olvastad és láttad is már régen.
Nekem az a jelenet tetszik amelyikben a vendégével keményen pálinkáznak és magasröptű beszélgetést folytatnak a falu fontos dolgairól. A másik nagy kedvencem, amikor az udvari pottyantós budiban ül és az ajtón vágott nyíláson keresztül beszélget a falu egyetlen Józsijának /Eperjes Károly/ anyjával. /Pogány Judit/,
imádni valóak.:-DD

cougarcat 2015.03.14. 23:07:55

@NagyságosSodalisO [eng]: Parokia, igen, koszi, ez a szo nem jutott az eszembe!

Koszonom a linket ezt szivesen megnezem, jonak igerkezik! Jo lenne ha lenne hozza angol felirat, akkor a ferjet is bevonnam.

rezsöatya 2015.03.15. 09:16:22

@cougarcat: errol a himzett teritorol eszembe jutott, hogy valaha keszitettem - fabol faragtam - egy tabernakulum ajtot egy kis erdelyi falu templomaba, ahol az en nagymamam szuletett. Fel kene keresnem ujra a kis falut, merthogy azota en lettem nagyapa es majdan tudjanak az unokaim erre emlekezni ugyanigy...

SodalisO · http://hataronkivul.blog.hu/ 2015.03.15. 12:44:05

Csak mellesleg jegyzem meg, hogy egy kis technikai problémát fedeztem fel a nyúl és tyúk aktusával kapcsolatban.
Ugyanis!
Tegyük fel, nagy valószínűséggel ebben az esetben a nyúl a fiú és ő szexuálja meg a tyúkot. Tehát, kérdezem kíváncsiskodva, miért a nyúl tojik tojást ? Miért nem a tyúk tojik kisnyulakat ?????
Fail system?
A nyúl tojást tojása akkor lenne helytálló, ha a tyúk tenné a dolgát a nyúlon!!!!!

rezsöatya 2015.03.15. 12:49:50

@NagyságosSodalisO [eng]: tudod a mai vilagban mar mindenki mindenkivel... en maradok a klasszikus ertekrendnel... szerelem, monogamia... de, irigyellek, hogy ez a legnagyobb problemad! :-P

:D

SodalisO · http://hataronkivul.blog.hu/ 2015.03.15. 12:51:16

@rezsöatya: Ne irígyelj, mert nem ez a legnagyobb problémám! :-P

cougarcat 2015.03.15. 16:55:41

@rezsöatya: Igen, most mar nalad van a stafetabot, remelem megteszed.

@NagyságosSodalisO [eng]: A "tudomany" hatartalan. :))) (meg a hulyeseg is, hehe)

cougarcat 2015.03.15. 17:07:56

@NagyságosSodalisO [eng]: Remelem mielobb rendbejonnek a dolgok - hatterbol szurkolok (gondolom nem csak en), aztan majd ugyis megirod ha odaersz.

SodalisO · http://hataronkivul.blog.hu/ 2015.03.15. 19:09:19

@cougarcat: Rendbe kell jönnie , mert most nagyon szarul állok! Kattog az agyam hangosan, úgy dolgozik.:-)
Osztom, a hülyeség valóban határtalan! :-))